Bronnen

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

Bronnen:

Literatuurlijst.

Titel:                Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs.

Auteur: Jos Avontuur

Uitgeverij:        H. Nelissen

ISBN:              90 244 143 93

 

Titel:                Ik schreif faut – omgaan met dyslexie.

Auteur: Marine Ceyssens.

Uitgeverij:        Tielt – Lannoo.

ISBN:              90 209 445 17

 

Titel:                 Praktijkboek Leerlingenzorg.  

Auteur: Brigitte Bongaards en Joop Sas

Uitgeverij:        Wolters Noordhoff

ISBN:              90 01 09356 6

 

Titel:                Mijn kind in groep vier.

Auteur: Annemarie Bon

                        Gemma Boormans

                        Annemarie van den Brink

                        Arend van Dam

Uitgeverij:        Thiememeulehof

ISBN:              90 06 69004 X

 

Titel:                Aanvankelijk en technisch lezen.

Auteur: Henk Huizenga

Uitgeverij:        Wolters Noordhoff

ISBN:              90 01 40724 2

 

Informatiefolder: Dyslexie, neem er even de tijd voor!

Uitgegeven door: Masterplan dyslexie.

 

Afbeeldingen:

De afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van de volgende sites:

Mondriaancollege.nl

Dyslexieopschool.punt.nl

Digischool.kennisnet.nl

Helderester.nl

Posters-dyslexie.nl