Tips

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

Tips voor de begeleiding van kinderen met dyslexie:

-         Maak gebruik van Flitskaarten voor het automatiseren van letters en snel te herkennen, korte woorden.

-         Gebruik wisselrijen met daarin een bepaalde structuur voor het oefenen met vlot lezen.

-         Maak een kopie uit een leesboek. Lees eerst voor terwijl het kind meeleest en aanwijst. Daarna probeert het kind het zelf. Woorden die moeite geven worden herhaald, bijvoorbeeld op flitskaarten.

-         Laat de leerling navertellen wat het heeft gelezen.

-         Maak gebruik van een spellingschriftje waar het kind moeilijke woorden in kan schrijven. Maak verschil in spellingcategorie.

-         Accepteer dat de leerling een leesprobleem heeft en vraag wat hij nodig heeft.

-         Stimuleer het gebruik van hulpmiddelen en geef positieve feedback.

-         Geef grammaticaregels op papier. Schrijf huiswerk op het bord.

-         Controleer of de opdracht begrepen is.

-         Leer een leerling technieken hoe hij het beste kan leren (planning) en hoe hij zichzelf kan controleren.

-         Vergelijk de leerling niet met klasgenoten.

-         Beoordeel het resultaat, niet de spelling. (behalve bij de spellingsles)

-         Geef indien nodig uitvergrote teksten, geef meer tijd voor overhoringen en overhoor niet alleen schriftelijk. Zorg voor een overzichtelijke layout.