[Interview]

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

Twee interviews over Dyslexie

Wanneer kwamen de eerste gedachten over het misschien dyslectisch zijn? Wanneer werden bijvoorbeeld de eerste tests afgenomen?

De 1e symptomen kwamen ter sprake in groep ¾, dat bestond uit letters omdraaien als een d of b en bepaalde gedeelten van woorden niet zien of er overheen lezen zoals woorden antwoorden dan las hij antden en zag of vergat het stuk woor. Ook met rekenen dan draaide hij getallen om en hij zette ze op de kop. Een test van het OVDB werd pas in groep 6 afgenomen.We zijn nog naar ene mw. Booij in Havelte geweest omdat het misschien aan de visus kon liggen en hij heeft dus ook een prisma bril gekregen, maar of het geholpen heeft kan ik je niet echt zeggen. Wat mij zelf ook een indicatie lijkt en misschien ook wel is is een leerachterstand van een jaar dan kom je uit op dezelfde symptomen als dyslectie. Het werd in groep 3,4,5 en 6 eerst opgelost met RT remedial teaching, alleen wordt dit vaak tijdens de spelling en taallessen gegeven in een aparte ruimte en missen deze kinderen dus weer een gedeelte van het o zo belangrijke taal en spelling en raken ze nog verder achterop. Wat ook een kenmerk is is het niet graag lezen, of willen lezen. Zowel thuis als op school.Zoeklicht boekjes van Zwijssen zijn een uitkomst maar ook voor jongens lid worden van Donald Duck. Dit zijn kleine tekstjes met veel plaatjes wat wel te overzien is. Luisterboeken ook te lenen in de bieb zijn een uitkomst voor dikke pillen zoals harry potter.Wanneer werd het daadwerkelijk geconstateerd?In groep 6 na de test. Toen scoorde hij op alle punten ver onder gemiddeld maar wel met een IQ van 110. Dat wordt dus ook gelijktijdig getest.

Wat veranderde er na de constantie van dyslexie? Werd er rekening mee gehouden op school? Bijvoorbeeld door het geven van extra begeleiding?Hij kreeg de hele lagere school periode RT, maar dit werkte op sommige tijden averechts, want je wordt speciaal behandeld en mist gedeelten uit de reguliere les. Kind doet niet mee in de klas en wordt zo een beetje een buitenbeentje ( zo voelen ze het zelf). Je krijgt natuurlijk een rugzakje Qua financien zowel bij het basis onderwijs als voortgezet onderwijs ( leerwegondersteuning). De cito toetsen werden op cd-rom aangeleverd en als dit niet mogelijk was werd alles voorgelezen door hulpouders

.Heeft de basisschool juist gehandeld volgens u?In principe wel maar wat laat een test ingeschakeld ( groep 6), eerst wordt het probleem bij het kind gezocht.Maar ik blijf ook bij mijn mening dat kinderen zonder dat leerkrachten erbij nadenken zomaar een leerachterstand kunnen oplopen in bepaalde vakken zoals spelling en rekenen, doordat het kind niet aangeeft het niet te snappen en dan zelf maar doormodderd op de foute manier en dat gaat dan natuurlijk van kwaad tot erger, en lijkt het op een dyslectie probleem.  

Wat zou er moeten veranderen op de basisschool of in het onderwijs in het algemeen om nog beter om te kunnen gaan met kinderen met dyslexie?Alerter zijn en kinderen individueel observeren, kijken of de stof goed begrepen is voornamelijk in groep 3 en 4, vooral de rustige kinderen die geen aandacht vragen in de gaten houden. Betere begeleiding persoonlijk op het kind en zijn/haar probleem gebieden gericht, dus niet generaliseren, maar per kind bekijken.

Tegen welke problemen loopt een kind of volwassene met dyslexie op?Niet goed kunnen lezen, niet goed begrijpend kunnen lezen dus de inhoud van iets niet duidelijk terug kunnen vertellen of niet begrepen hebben. Waardoor er geen goede antwoorden op vragen kunnen worden gegeven, er dus fouten in toetsen worden gemaakt ofwel in belangrijke brieven voor volwassenen geen reactie kunnen geven omdat de inhoud niet begrepen wordt. Geen plezier in lezen hebben, in een hoekje gedrukt worden dat je anders bent “dommer”. En met getallen alles omdraaien waardoor alles anders wordt bv op geld gebied kan je rare vergissingen maken.

Heeft u zelf nog tips voor de begeleiding van kinderen met dyslexie?Biedt stof aan in kleine gedeelten, wees duidelijk wat er moet gebeuren en geef gericht persoonlijk RT aan kinderen niet generaliseren maar specifiek op het gebied van het kind waar het moeite mee heeft gericht. Haal het kind niet uit de les maar probeer het op een andere manier op te lossen en speciaal uurtje na schooltijd bv net als logopedie, zodat het kind gewoon mee kan doen met alles wat de rest doet. Aangepast lesmateriaal aanbieden, maar wel op nivo van de groep waar het kind in zit.Vaak gaat het beter op het voortgezet onderwijs omdat daar heel duidelijk kleine stukjes leer en maak opdrachten aangeboden worden en dit ook zo wordt terug gekoppeld in de lessen.Op het voortgezet onderwijs wordt bij de meeste scholen wel iets van leerwegondersteuning aangeboden, maar wat de meeste kinderen eigenlijk niet nodig hebben, omdat de lesstof duidelijk wordt aangeboden en in kleine hoeveelheden. 

Wesley, 23 jaar.

Wanneer kwamen de eerste gedachten over het misschien dyslectisch zijn?  Wanneer werden bijvoorbeeld de eerste tests afgenomen?

Een jaar of drie geleden toen ik mijn opleiding volgde op het Albeda College. Daar heb ik toen een gesprek en onderzoek gehad naar dyslexie.

 Wanneer werd het daadwerkelijk geconstateerd?

Een dag na het onderzoek en het gesprek moest ik voor een nieuw gesprek langskomen en toen werd verteld dat er dyslectie geconstateerd was.

 Wat veranderde er na de constantie van dyslexie? Werd er rekening mee gehouden op school? Bijvoorbeeld door het geven van extra begeleiding?

Er waren geen veranderingen. Wel kreeg ik meer tijd voor tentamens.

 Heeft de basisschool juist gehandeld volgens u?

Ja, ze hebben juist gehandeld, maar niet geconstateerd dat ik dyslexie heb.

 Wat zou er moeten veranderen op de basisschool of in het onderwijs in het algemeen om nog beter om te kunnen gaan met kinderen met dyslexie?

Dat vind ik moeilijk om aan te geven. Ik denk dat ik altijd op een goede manier begeleid ben. De leraren wisten niet dat ik dyslectisch ben.

 Tegen welke problemen loopt een kind of volwassene met dyslexie op?

Het is vervelend dat er mensen zijn die je op een lullige manier verbeteren. Je kunt ook verbeteren op een normale manier zonder er meteen lacherig over te doen. Sommige brieven zijn er lastig te lezen, soms vraag ik dan hulp aan mijn moeder of Renate.

 Heeft u zelf nog tips voor de begeleiding van kinderen met dyslexie?

-         Mensen moeten respect tonen en niet lacherig doen over dyslexie.

-         Verbeter op een goede manier, niet op een lullige manier.

-         Officiële brieven zijn vaak erg ingewikkeld geschreven. Vraag iemand in je omgeving je te helpen.