Deelvraag 5

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

5: Wat zijn belangrijke richtlijnen voor het werken met leerlingen met dyslexie?

Bij het werken met kinderen met dyslexie is een van je belangrijkste doelen het verbeteren van het (technisch) lezen en spellen. Je moet structureren en automatiseren. Het is belangrijk de klankstructuur van de verschillende letters goed in te prenten. Dit kun je goed oefenen met flitskaarten, kaarten waar letters, sommen of snel te herkennen woorden op staan die even aan de leerling ‘geflitst’ worden. Dit dwingt het kind tot direct lezen. Een ander goed hulpmiddel zijn de wisselrijen waarin steeds een bepaalde structuur zit. (bot, rot, mot) de bedoeling is dat het kind gaat inzien dat dit rijtje eindigt met –ot en dat dus alleen nog de eerste letter gelezen moet worden.

 

Wanneer je tijd of mankracht hebt voor het individueel lezen met een kind met dyslexie zorg dan voor een kopie uit het boekje dat je gaat lezen. Je begint eerst zelf met lezen, de leerlingen leest in zijn hoofd mee en wijst de woorden aan. Daarna gaat de kind het stukje lezen. De woorden waarmee het kind moeite heeft kunnen op flitskaartjes gezet worden. Wanneer steeds hetzelfde woord verkeerd gelezen wordt kun je ervoor kiezen deze woorden een zelfde kleur te geven in de tekst. Wat hierbij belangrijk is, is dat de leerling kan navertellen wat er nu gelezen is.

 

Ook op het gebied van spelling zijn de nodige tips te vinden. Maak gebruik van een spellingschrift waar het kind zelf lastige woorden mag inschrijven. Deze woorden kun je ook indelen in spellingscategorieën.

 

Behalve deze praktische richtlijnen zijn er meer dingen die je kunt doen als leerkracht wanneer het gaat om dyslexie. Een belangrijk onderdeel van het hulp bieden en begeleiden is het accepteren dat de leerling een leesprobleem heeft. Je moet het gebruik van hulpmiddelen stimuleren voor het kind. Het is niet dom om hulpmiddelen te gebruiken, maakt dit ook bespreekbaar in de groep. Probeer grammaticaregels, huiswerk en andere belangrijke informatie op papier te geven. Het is ook belangrijk om niet alles schriftelijk te doen. Wanneer er mogelijkheden zijn probeer dan eens niet schriftelijk te overhoren. Tijdens een schriftelijke overhoring kan een uitvergrote tekst en meer tijd ook helpen. Uiteraard zorg je voor een goede en overzichtelijke lay-out.

 

Meer tips voor het werken en begeleiden van kinderen met dyslexie kun je vinden bij de bijlagen.