Deelvraag 3

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

3: Hoe heb ik dyslexie teruggezien in de stage?

Ik heb stage gelopen in de onderbouw in groep drie. Het nadeel van stagelopen in groep drie is dat kinderen nog te kort bezig zijn met letters, lezen en spelling. Daardoor komt het ook niet vaak voor dat er bij zulke jonge kinderen al dyslexie is vastgesteld. In mijn stagegroep waren geen kinderen waarbij nu al dyslexie is vastgesteld.

 

Wel kun je soms in groep drie, juist omdat daar begonnen wordt met lezen en spelling, al opvallende dingen zien die zouden kunnen duiden op dyslexie. Een leerling die nog steeds de dagen van de week niet uit elkaar kan houden en ze ook niet kan opnoemen in volgorde is natuurlijk erg opvallend. Zeker als je merkt dat andere kinderen dit wel kunnen. Een kind dat moeite heeft met het uit elkaar houden van de letters valt ook op. Bijvoorbeeld het verschil tussen lange klanken en korte klanken. De ‘o’  en de ‘oo’ worden bijvoorbeeld door elkaar gehaald, of de ‘uu’, ‘eu’ en ‘ui’. Er was voor mij dus geen duidelijke link met deze stage. In vorige stages heb ik wel leerlingen met dyslexie in de klas gehad. Voor deze speciaalstudie heb ik een praktijkvoorbeeld toegevoegd uit mijn eigen omgeving.