Deelvraag 2

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

2: Hoe kun je als leerkracht dyslexie herkennen?

Er zijn verschillende signalen waaraan je dyslexie kunt herkennen. In de kleutergroep kun je de eerste signalen soms al goed herkennen. Bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft met het onthouden, het automatiseren, van namen, kleuren en het onthouden van versjes. Het kind heeft een zwakke auditieve discriminatie en geen goed gevoel voor rijmen.

In de middenbouw wordt begonnen met het echte lezen en spellen. Hier zul je dus ook meer herkenningspunten kunnen ontdekken. Het kind is minder goed in de auditieve synthese, dus het kunnen ‘hakken en plakken’ en heeft ook minder belangstelling voor lezen, schrijven en taal. Het kind kan problemen hebben met de taalstructuur of taaloefeningen uit de taalmethode. Bijvoorbeeld zinnen maken of deze veranderen. Ook kan het zijn dat het kind niet goed samenhangend kan uitleggen, dat het bij spontaan spreken nog grammaticale fouten maakt. Bovendien is er soms sprake van een zwakke tijdsoriëntatie.

 

In de groepen zes, zeven en acht, in de bovenbouw zijn weer andere kenmerken waaraan je dyslexie zou kunnen herkennen. De taaloefeningen leveren nog steeds problemen op dat ook vaak beïnvloed wordt door een wisselende leerhouding met goede en minder goede dagen. Soms zie je dat dyslectische leerlingen na een vakantie moeilijk op gang kunnen komen. Vaak is er belangstelling voor de zaakvakken, maar worden schriftelijke opdrachten als moeilijk ervaren. Ook heeft het kind moeite met in goede samenhang iets uitleggen.

 

Uit verschillende artikelen, websites en boeken heb ik veel punten gevonden waaraan je als leerkracht of ouder een kind met dyslexie kan herkennen. Ik heb hiervan een overzicht gemaakt dat je kunt terugvinden bij de bijlagen.

 

Behalve bovengenoemde kenmerken en de overzichtslijst zijn er nog meer manieren om een kind wat wellicht dyslexie heeft te herkennen. Veel scholen hebben in de loop van de tijd protocollen ontworpen en er zijn verschillende test die kunnen uitwijzen of een leerling dyslexie heeft. Een voorbeeld daarvan is FIK2 onderzoek of de test uit de Provo map. Het daadwerkelijke onderzoek naar dyslexie wordt uitgevoerd door het CED (Centrum Educatieve Dienstverlening) en richt zich vooral op de fonologische verwerking.