Hoofdvraag

[Home ] [Waarom Dyslexie?] [Hoofdvraag] [Deelvraag 1] [Deelvraag 2] [Deelvraag 3] [Deelvraag 4] [Deelvraag 5] [Deelvraag 6] [Praktijkvoorbeeld] [Interview] [Signalen] [Tips] [Bronnen]

Hoe kan ik als leerkracht omgaan met een leerling met dyslexie?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden heb ik de deelvragen nog eens bekeken en uit elke deelvraag de meest belangrijke informatie gehaald. De conclusie van deze speciaalstudie is dus terug te lezen in deze hoofdvraag.

 

Voor de hoofdvraag te beantwoorden wil ik eerst aangegeven dat je natuurlijk niet één uitgewerkt antwoord is op de vraag hoe je een leerling met dyslectie kunt begeleiden. Zoals je in deze speciaalstudie kunt lezen zijn er verschillende vormen van dyslectie en vraagt het ene kind om een andere aanpak met andere hulpmiddelen dan het volgende kind. Elk kind is tenslotte gelukkig anders. Voor een lijst met tips verwijs in je graag door naar de bijlagen.

 

Er zijn verschillende signalen waaraan je dyslexie kunt herkennen. In de kleutergroep kun je de eerste signalen soms al goed herkennen. Bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft met het onthouden, het automatiseren, van namen, kleuren en het onthouden van versjes. In de middenbouw wordt begonnen met het echte lezen en spellen. Hier zul je dus ook meer herkenningspunten kunnen ontdekken. Het kind is minder goed in de auditieve synthese, dus het kunnen ‘hakken en plakken’ en heeft ook minder belangstelling voor lezen, schrijven en taal. In de groepen zes, zeven en acht, in de bovenbouw zijn weer andere kenmerken waaraan je dyslexie zou kunnen herkennen. De taaloefeningen leveren nog steeds problemen op dat ook vaak beïnvloed wordt door een wisselende leerhouding met goede en minder goede dagen. Soms zie je dat dyslectische leerlingen na een vakantie moeilijk op gang kunnen komen.

 

Bij het werken met kinderen met dyslexie is een van je belangrijkste doelen het verbeteren van het (technisch) lezen en spellen. Je moet structureren en automatiseren. Het is belangrijk de klankstructuur van de verschillende letters goed in te prenten. De woorden waarmee het kind moeite heeft kunnen op flitskaartjes gezet worden. Wanneer steeds hetzelfde woord verkeerd gelezen wordt kun je ervoor kiezen deze woorden een zelfde kleur te geven in de tekst. Wat hierbij belangrijk is, is dat de leerling kan navertellen wat er nu gelezen is.

 

Een belangrijk onderdeel van het hulp bieden en begeleiden is het accepteren dat de leerling een leesprobleem heeft. Je moet het gebruik van hulpmiddelen stimuleren voor het kind. Het is niet dom om hulpmiddelen te gebruiken, maakt dit ook bespreekbaar in de groep. Probeer grammaticaregels, huiswerk en andere belangrijke informatie op papier te geven. Het is ook belangrijk om niet alles schriftelijk te doen. Meer tips voor het werken en begeleiden van kinderen met dyslexie kun je vinden bij de bijlagen.

 

Er is enorm veel informatie te vinden over dyslexie als je er even goed voor gaat zitten. Op internet bijvoorbeeld. Wat je natuurlijk wel in je achterhoofd moet houden is dat niet elke internetsite vertrouwbare informatie geeft. hebben een protocol opgesteld voor onderzoek en werken met kinderen met dyslexie. Veel scholen hebben abonnementen op tijdschriften met daarin vaak aandacht voor dyslexie. Tot slot zijn er veel boeken geschreven over dyslexie.